WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

BEZPŁATNE

PRZEDSZKOLE SPECJALNE

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

W naszej placówce organizujemy również zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) to specjalistyczne zajęcia, z których korzystanie przysługuje dzieciom z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi.

Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może dotyczyć rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.

40232973_1102670516554807_2867734107167653888_n
19961115_841349899353538_4425896108192684749_n

Dzieci skierowane na WWR które posiadają opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju mogą skorzystać bezpłatnie z pomocy takich specjalistów jak:

Kompleksowa opieka nad dzieckiem ze specjalnymi potrzebami

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

WWR

Napisz do nas

malpi-gaj-logo-150x150

przedszkole specjalne